OBRA CIVIL

Realització de ponts, carreteres i rotondes entre altres elements, és a dir infraestructures

Col·lectors i aigües residuals Sol i Aire

Projecte de xarxa de col·lectors i de tractament d’aigües residuals a Sol i Aire.

Sant Cugat del Vallès

santcugat