Som una empresa dedicada al sector de la construcció des de 1995 i consolidada a Catalunya, amb tres signes d’identitat que ens avalen: Qualitat, Fiabilitat i Eficacia.

A CONSTRUCCIONES FERTRES realitzem tant obra municipal como obra privada oferint un servei integral dins la construcció. Disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar tots els nostres treballs amb la Qualitat, Fiabilidat i Eficacia d’una gran empresa. El nostre personal està compost per un ampli grup de professionals i especialistes amb una gran experiència en les diverses activitats que realitzem.

El nostre objectiu és realitzar els nostres serveis d’acord al requeriment del client, optimitzant el preu i complint amb el termini i els requisits de qualitat especificats i vetllar per la satisfacció de client.

El respecte al medi ambient és un component essencial de les nostres activitats i objectius. Pretenem contribuir a la conservació dels recursos naturals mitjançant la progressiva integració ambiental de les nostres activitats, així com a través del coneixement i compliment de la legislació ambiental corresponent.

CERTIFICATS DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

DISPOSEM DELS CERTIFICATS DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DE L’ESTAT I DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE ENS ACREDITEN COM A EMPRESA DE SERVEIS I COM A EMPRESA CONTRACTISTA D’OBRES.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ

Acreditats amb la ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 de Mediambient i OHSAS 18001 de Seguretat i Salut per a la construcció d’obra civil (urbanitzacions més manteniment d’obres) i la construcció d’edificis. Tots ells certificats per Applus.

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT, AMBIENTAL I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El nostre objectiu és realitzar les obres i el manteniment d’acord als requeriments del client i parts interessades, optimitzant el preu, complint el termini i els requisits de qualitat especificats i vetllar per la satisfacció de client.

El respecte al medi ambient és un component essencial de les nostres activitats i objectius. Pretenem contribuir a la conservació dels recursos naturals mitjançant la progressiva integració ambiental de les nostres activitats, així com a través del coneixement i compliment de la legislació ambiental corresponent.

És objectiu primordial de tots en CONSTRUCCIONS FERTRES S.L. és aconseguir un alt nivell en la prevenció de riscos laborals en la realització de les nostres activitats i obres. És un element imprescindible del Sistema ja que afecta la seguretat i salut de tots els treballadors de l’empresa.

Principis amb què hem d’orientar el nostre treball:

Política adequada als fins de l’empresa:

La política integrada de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el treball és adequada a l’objectiu de l’organització.

Millora contínua:

L’eficàcia del sistema de gestió de la Qualitat i Ambiental millorarà contínuament.
Dins de la gestió de la SST, la prevenció de riscos laborals és una activitat bàsica, que no serà en cap cas supeditada a cap exigència, sent també un procés de millora contínua.

Prevenció de la contaminació:

Totes les actuacions hauran d’evitar al màxim contaminar el medi ambient. Per a això s’identificaran i s’avaluaran els aspectes ambientals en cada obra per minimitzar i evitar els impactes en el medi ambient.

Compromís de complir amb els requisits:

El conjunt de les tasques de l’organització es duran a terme complint amb la Normativa Tècnica vigent, tots els requisits legals i normatives Ambientals i de prevenció de riscos laborals vigents o altres requisits establerts per les parts interessades.

Marc de referència:

La política integrada de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat, objectius i metes ambientals i objectius de prevenció.

Identificació i avaluació de riscos:

Hem de fer la identificació i avaluació de riscos en totes les nostres obres, en les quals es disposarà del Pla de Seguretat i Salut i assegurar-nos del seu compliment, amb l’objectiu d’eliminar incidents.

Documentació, implementació i manteniment:

Totes les actuacions amb implicacions ambientals han de documentar-se, implementar-se i mantenir-se, així mateix s’han de documentar, implementar i mantenir un seguiment de la prevenció de riscos laborals en tots els nostres centres de treball, dins d’una planificació general segons el que estableix la normativa vigent.

Revisió:

La política integrada de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball serà revisada contínuament per la seva permanent adequació.

El client és vital en l’organització:

El treball de l’organització està orientat a comprendre les necessitats dels nostres clients, complint amb la finalitat de les obres i serveis, en qualitat, cost i termini.

La qualitat és responsabilitat de tots:

La qualitat es fa fonamentalment a través de la prevenció. Cada persona integrant de l’organització és responsable de la qualitat dels productes i serveis que genera.